PSYCHOLOGIST

"ยามที่เกิดปัญหารุมเร้า ทุกคนต่างอยากมีใครสักคนที่คอยรับฟัง เข้าใจถึงความทุกข์ที่มีอยู่และช่วยกันคิดหาทางแก้ไข เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงเป็นที่มาของ คลินิก JOY OF MINDS ซึ่งเป็นการรวมตัวของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวช คอยร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันเคียงข้างคุณ"